Kleur bekennen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar moeten alle politieke partijen in Voorschoten kleur bekennen over een gemeentelijke fusie of samenwerking in onze regio. Bij de gezamenlijke bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Voorschoten en Ondernemend Wassenaar op 16 mei, klonk een luide roep om politiek leiderschap. Veel ondernemers benadrukken dat zij willen dat de gemeente gaat doorpakken in bestuurlijke samenwerking die verder gaat, maar vooral beter werkt, dan de huidige samenwerking met Wassenaar. De dienstverlening aan Voorschotenaren en Voorschotense ondernemers moet echt beter. Het wordt tijd dat de politieke partijen duidelijkheid gaan bieden over hoe zij tegen de bestuurlijke toekomst van Voorschoten aankijken om dit te realiseren.

Werkorganisatie

Veel ondernemers is het functioneren van de Werkorganisatie Duivenvoorde een doorn in het oog. Het is pijnlijk om te horen hoeveel frustratie er is over hoe de gezamenlijke ambtelijke organisatie van Voorschoten en Wassenaar werkt. Er is lof voor de inzet waarmee veel ambtenaren hun werk doen, maar op de organisatie en kwaliteit van dienstverlening is veel kritiek. Met twee bestuurlijke kapiteins op één schip, zal de gezamenlijke organisatie nooit naar behoren kunnen functioneren. Dat probleem kunnen we alleen maar oplossen, als we ook keuzes durven maken over hoe de bestuurlijke toekomst er uit moet zien. Dat betekent dat de politieke aansturing van de ambtenaren die voor Voorschoten werken, éénduidig moet zijn.

Verkiezingsprogramma

Ook D66 bepaalt nu de koers voor de toekomst, die verwoord zal worden in het verkiezingsprogramma voor 2018 waaraan ik mee mag schrijven. Dat programma wordt dit najaar gepubliceerd. D66 zal daarin moeilijke keuzes niet uit de weg gaan, ook niet als die soms weerstand oproepen. Ter voorbereiding daarop bepalen de leden deze maand de koers voor de samenwerking in de regio. Op die manier komt D66 tot een duidelijk standpunt over de bestuurlijke toekomst van ons mooie dorp, die de basis zal vormen voor het verkiezingsprogramma. Ik hoop dat andere partijen ook bereid zijn om die duidelijkheid te bieden.

Deze post is tevens gepubliceerd als ingezonden brief in de Voorschotense Krant.
Foto CC: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Delen: