Kleur bekennen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar moeten alle politieke partijen in Voorschoten kleur bekennen over een gemeentelijke fusie of samenwerking in onze regio. Bij de gezamenlijke bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Voorschoten en Ondernemend Wassenaar op 16 mei, klonk een luide roep om politiek leiderschap. Veel ondernemers benadrukken dat zij willen dat de gemeente gaat doorpakken in bestuurlijke samenwerking die verder gaat, maar vooral beter werkt, dan de huidige samenwerking met Wassenaar. De dienstverlening aan Voorschotenaren en Voorschotense ondernemers moet echt beter. Het wordt tijd dat de politieke partijen duidelijkheid gaan bieden over hoe zij tegen de bestuurlijke toekomst van Voorschoten aankijken om dit te realiseren. Continue reading “Kleur bekennen”

Delen: